Sotku

2015

Jyväskylä KV 22.11.2015
Judge Liliane De Ridder-Onghena, Belgium

EH/VG

20kk. Saksipurenta. Hyvä kallo ja korvien asento. Hyvin tummat silmät. Vahva kuono. Tyypillinen kaulalinja. Voisi olla enemmän olan kulmauksia. Hieman kapea edestä. Hyvä rintakehä ikäisekseen. Hyvin lihaksikas takaosa. Erittäin löysä etuliike. Tyypillinen hännänkanto.

20 months. Scissor bite. Good skull and earset. Very dark eye. Strong muzzel. Typical neckline. Could have more shoulder angulation. Is bit narrow in front. Good brisket for his age. Well musculed rear. Very loose in front movement. Typical tail carriage.Jyväskylä KV 21.11.2015
Judge Kari Järvinen

EH/VG

Uros jolla tyypillinen pää. Hyvä kaula. Tarvitsee lisää runkoa. Kiertää liiaksi häntää selälle. Kiinteä etuosa, takaraajojen kulmaukset voisivat olla voimakkaammat. Liikkuu jo liian lyhyin askelin. Tarvitsee ajan kanssa voimaa runkoon.

Male with typical head. Good neck. Needs more body. Rotates too much tail to the back. Firm front, back angels could be more stronger. Moves with too short steps. Needs time to strenght the body.Kouvola KR 22.8.2015
Judge Teija Salmi-Aalto

ERI1 SA PU1 SERT ROP/EXC1 CQ BM1 CAC BOB

17kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Kauniit raamit. Hyvä pää jossa oikea ilme ja hyvä vahvuus. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä runko ja pitkä rintakehä. Rodunomaisesti kulmautunut edestä ja takaa.  Hyvä leveä reisi. Sopiva luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä joustavalla askeleella. Tasapainoinen kokonaisuus. Ihastuttava olemus ja käytös.

17 months. Good size and proportions. Nice frame. Good head where right expression and strengh. Excellent neck and topline. Good body and long ribcage. Typical angulation front and back. Good wide thigh. Enough bone strenght. Good paws. Moves parallel with good flexible steps. Balanced package. Lovely appearance and behavior.Iisalmi KV 2.8.2015
Judge Johan Juslin

ERI1/EXC1

Kookas uros, jolla hyvä raajaluusto. Pää saisi olla kallo-osaltaan jalompi. Hyvä kaula. Vahva lanne. Erinomainen takaosa. Liikkuu hyvin. Minulle tämä uros on liian karkea.

Big in size, good limbbones. Head should be more noble from the skull. Good neck. Strong hip. Excellent rear. Moves well. For me this male is too rough.Harjumaa KR 28.6.2015
Judge Julija Aidietiene

ERI1 SA PU1 J-SERT J-ROP ROP RYP2 ->EST JMVA/EXC1 CQ BM1 J-CAC J-BOB BOB BIG2 ->EE JCH

Harjumaa KR 27.6.2015
Judge Sviatlana Radziuk

ERI1 SA PU1 J-SERT J-VSP VSP/EXC1 CQ BM1 J-CAC J-BOS BOS


Liminka RN 7.6.2015
Judge Guido Schäfer, Germany

ERI1 SA PU1 SERT ROP/EXC1 CQ BM1 CAC BOB

74cm korkea. Hyvät mittasuhteet ja luusto. Maskuliininen pää. Tummat mantelin muotoiset silmät. Korkealle asettuneet korvat. Pitkä kaula. Tyypillinen ylä- ja alalinja. Syvä hännän kiinnitys. Erittäin hyvät takakulmaukset. Yhdensuuntaiset liikkeet. Hyvä luonne.

74cm tall. Good proportions and bones. Masculine head. Dark, almond shaped eyes. High earset. Long neck. Typical topline and underline. Deep tailset. Very goog rear angulations. Parallele movement. Good temperament.Muhos RN 6.6.2015
Judge Jouko Leiviskä

ERI1 SA PU1 SERT ROP/EXC1 CQ BM1 CAC BOB

Komea, erinomaista rotutyyppiä oleva ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt. Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen selkälinja. Ikäisekseen erinomainen rintakehän syvyys. Kaunis pää. Erinomaiset lihakset. Hyvä, leveä reisi. Liikkuu ikäisekseen erinomaisesti. Hyvin lupaava.

Handsome, excellent breed type, well developed at his age. Excellent proportions. Beautiful neck and topline. Excellent backline. Excellent deph of chest at his age. Beautiful head. Excellent muscles. Good, wide thigh. Excellent movement at his age. Very promising.Helsinki KV 24.5.2015
Judge Säde Hohteri

ERI1 ROP-JUN/EXC1 BOB-JUN

Erittäin rodunomainen. Linjakas, vielä kevytrunkoinen. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Suorat olkavarret. Hyvä takaosa. Hyvä ylälinja. Vielä kovasti kevyt rintakehä. Kevyet liikkeet joka suunnasta. Erittäin kauniit raamit, jotka se ajan myötä varmaan täyttää. Hyvä väri ja turkki.

Very typical of the breed. Streamlined, still light body. Beautiful head and expression. Straight sholders. Good rear. Good topline. Still very light ribcage. LIght movement all over. Very beautiful lines, which he will propably fill over time. Nice color and coat.Hamina KV 23.5.2015
Juge Harri Lehkonen

ERI1 SA PU1 SERT ROP/EXC1 CQ BM1 CAC BOB

Tasapainoisesti kehittynyt, jäntevä nuori uros. Oikea muotoinen pää. Hyvä asentoiset korvat. Tasapainoiset kulmaukset. Tyypilliset mittasuhteet. Erinomaiset käpälät. Esiintyy ryhdikkäästi ja liikkuu hyvällä askeleella.

Balanced developed, muscular young male. Right shaped head. Well set ears. Balanced angulations. Typical proportions. Excellent paws. Presents him self straight and moves with good steps.Varkaus KV 16.5.2015
Judge Elina Haapaniemi

EH1/VG1

14kk vanha. Ystävällinen, vilkas juniori uros. Hyvä sukupuolileima. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pään muoto, tummat silmät, oikea purenta. Hyvä kaula, sopiva luusto. Hyvät ääreet seistessä, mutta liikkeessä vielä epävakautta ja ertityisesti etuliikkeiden tulisi olla paremmat.

14 months. Friendly, lively junior male. Good gender characteristics. Right proportions. Good shaped head, dark eyes, right bite. Good neck, enough bone. Good lines when standing, but instability in movement and especially front moves should be better.Lahti KV 21.3.2015
Judge Tiina Taulos

EH1/VG1

Erinomaiset mittasuhteet omaava kookas uros. Hyvä pää ja korvat. Alaleuka voisi olla voimakkaampi. Hyvä ylälinja. Eturinta saa vielä kehittyä ja rintakehä syventyä. Erinomainen lihaskunto. Valitettavan kippuralla kannettu häntä liikkeessä. Liikkuu hyvin sivulta, edestä vielä hieman epävakaasti. Erittäin miellyttävä käytös.

Excellent proportions, a big in size. Good head and ears. Under jaw could be stronger. Good topline. Chest must still develop and ribcage deepen.Excellent muscletone. Unfortunatly curly carried tail in movement. Moves well side, still unsteadily from front. Very pleasant behavior.Tuusniemi RN 21.2.2015
Judge Saija Juutilainen

ERI1/EXC1

11kk. Mittasuhteiltaan ja kokoon sopivasti luustoa. Tiiviit käpälät. Urosmainen pää jossa sopiva pituus, oikea ilme ja korvien kiinnitys. Hyvä purenta. Hieman raskas kallo. Tyylikäs kaula. Hyvät sarvennaiset. Vielä hieman korkeat etuliikkeet ja liikkeet joka suunnasta saavat vakiintua. Mukava luonne, mutta tarvitsee aikaa asettuakseen. Hyvä väri ja karva. Kookas ja raamikas.


11 months. Proportions and enough bones. Close paws. Long enough masculine head, right expression and ear set. Good bite. A bit heavy skull. Stylish neck. Good trochanter. Still a bit high front moves and needs to stabilize everywhere. Nice character but needs time to settel down. Nice coat and color. Big and handsome.Winter Cup, Tallinn 14.2.2015
Judge Inga Siil, Estonia

ERI1 SA PU2 J-SERT ROP-JUN/EXC1 CQ BM2 J-CAC BOB-JUN

11 kuukautta. Todella miellyttävä, erinomaista tyyppiä ja kokoa. Tyypillinen pää, voisi olla vahvempi kuono. Erinomaiset korvat. Erittäin tyypilliset ääriviivat. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen kunto ja turkki. Erittäin miellyttävä luonne. Liikkuu erittäin hyvin.

11 months. Very pleasing youngster in excellent type and size. Typical head, could be stronger in muzzel. Excellent ears. Very typical outline. Balanced angulations. Excellent body condition and coat. Very pleasing temperament. Moves very well.Kajaani KV 10.1.2015
Judge Lyudmila Tchistiakova, Russia

ERI1/EXC1

10 kuukautta vanha, tyypillinen uros. Oikea tyyppi. Hieman liian iso kokoinen. tyypillinen pää. Vahva luinen. Tarvitsee lisää massaa. Liian suora etuosa. Välikämmenet voisivat olla pehmeämmät. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Hieman liian kevyet korvat. Eturinta ja rintakehä tarvitsevat vielä aikaa kehittyäkseen.

10 months old typical male. Correct type. A little bit too big in size. Typical head. Strong bone. Needs a bit more body substance. Too straight in front. Pasterns could be little bit softer. Could be better angulated behind. Little bit light ears. Forechest and ribcage needs more time to develop.2014

Voittaja Winner 7.12.2014
Judge Paolo Dondina, Italy

ERI1 SA PU2 V-SERT/EXC1 CQ BM2 R-CAC

Hyvä rungon muoto. Maskuliininen pää. Hyvä koko. Hyvä luusto, runkon muoto ja rinnan syvyys ikäisekseen. Liikkuu oikein.

Nice body shape. Masculine head. Size good. Good bones, body shape and depth of chest for his age. Moves correctly.Helsinki Winner 6.12.2014
Judge Åge Gjetnes, Norway

H/Good

9 kk, hyvin pentumainen, riittävän suuri. Maskuliininen pää, hieman leveä kallo sekä liikaa stoppia. Toivoisin voimakkaamman alaleuan. Erinomaiset korvat, pitkä kaula. Hyvä ylä- ja alalinja. Aivan liian suorat kyynärvarsi ja välikämmen. Liian kissamaiset käpälät. Harmonisesti kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Mukava käytös.

9 months, very puppiesh, big enough. Masculine head, a bit wide skull and too much stop. I would like stronger under jaw. Excellent ears. Good neck. Good top- and underline. Too straight upperarm and pasterns. Too catlike paws. Harmonic angulated behind. Moves well from every direction. Nice behavior.


 


Helsinki puppy show 9.11.2015
Judge Paula Rekiranta

PEK1/PUP1

8 kuukautta. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä pää. Hyvät silmät ja korvat. Tyylikäs kaula, hyvät lavat. Hieman suora olkavarsi. Rintakehä saa vielä kehittyä. Oikein kulmautunut lihaksikas takaosa. Hyvä luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä luonne.

8 months. Excellent type and proportions. Good head. Good eyes and ears. Stylish neck, good sholders. Slightly straight upper arm. Chest needs to build up. Right angulated muscular rear. Good bone. Good character.Jyväskylä KV 8.11.2014
Judge Paula Heikkinen-Lehkonen

PEK1/PUP1

Lyhyt runkoinen, vankkaluinen nuori uros. Pää saisi olla jalompi ja alaleuka voimakkaampi. Tällä hetkellä koiralla on lähes yläpurenta. Hieman epäsymmetriset korvat. Pysty lapa ja olkavarsi. Ranteiden tulisi olla joustavammat. Takaliikkeet hieman epävakaat mikä saattaa johtua vahingoittumisesta. Hännän kärjessä on mutkia mitkä vaikuttavat vahingoittumilta. Tällä hetkellä kovin epäedullisessa kehitysvaiheessa. Reipas käytös.

Short body, solid bony young male. Head should be more noble and under jaw stronger. At this point the dog has almost over bite. A little asymmetrical ears. Vertical sholder and upper arm. Wrists should be more flexible. Rear movement slightly unstable which can be caused by an accident. At the top of the tail are bends which seems like damage. At this point really unfavorable development. Brisk behavior.Liminka puppy show 31.8.2014
Judge Livija Zizevske

ROP-PEN/BOB-PUP

Hyvin vahva. Hyvän muotoinen. Elegantti. Tyypillinen pää. Erinomainen kaula. Tyypillinen ylälinja. Liikkeessä riittävästi rintakehää. Hyvä etuosa. Erinomainen takaosa ja kulmaukset. Erittäin hyvä liikkuja ja luonne.

Very strong. Good format. Elegant. Typical head. Excellent neck. Typical topline. At the movement enough chest. Good front. Excellent rear and angulation. Very good movement and temperament.